Je vaše organizace připravena využít velká data?

Big Data je pro většinu marketingových organizací více aspirací než realitou. Široká shoda ohledně strategické hodnoty Big Data ustupuje nesčetným množstvím technických otázek nutných ke strukturování datového ekosystému a k získání ostrých datových poznatků v personalizované komunikaci. Připravenost organizace využít Big Data můžete posoudit analýzou schopností organizace v sedmi klíčových oblastech: Strategická vize je přijetí Big Data jako kritické

Jak mě Řád operací připravil na programování

Algebra byla vždy můj oblíbený předmět. Nejde o příliš mnoho teorie, pouze o soubor metod a pořadí operací, které je třeba vyřešit. Pokud se dostanete zpět na střední školu, budete si pamatovat (citováno z Math.com): Nejprve proveďte všechny operace, které leží uvnitř závorek. Dále proveďte jakoukoli práci s exponenty nebo radikály. Při práci zleva doprava proveďte všechna násobení a dělení. Nakonec při práci zleva doprava proveďte všechny sčítání a