GRM Content Services Platform: Přináší inteligenci do vašich obchodních procesů

Platformy pro správu podnikového obsahu (ECM) nadále zdokonalují své nabídky, nejen že se stávají úložišti dokumentů, ale ve skutečnosti poskytují inteligenci pro obchodní procesy. Platforma Content Services Platform (CSP) společnosti GRM je mnohem více než systém pro správu dokumentů. Jedná se o řešení, kde lze vytvářet sdílitelné dokumenty a poté optimalizovat obchodní pracovní postupy. Program CSP společnosti GRM umožňuje systému pro správu obsahu (CMS) integrovat analýzu dat, strojové učení, inteligentní sběr dat a software DMS pro správu dokumentů, sledování verzí,