Allocadia: Sestavujte, sledujte a měřte své marketingové plány s větší důvěrou a kontrolou

Rostoucí složitost a rostoucí tlak na prokázání dopadu jsou jen dva důvody, proč je marketing dnes náročnější než kdy předtím. Kombinace více dostupných kanálů, více informovaných zákazníků, šíření dat a neustálé potřeby prokazovat přínos k výnosům a dalším cílům vedly k rostoucímu tlaku na marketingové pracovníky, aby se stali promyšlenějšími plánovači a lepšími správci svých rozpočtů. Ale pokud se stále snaží uvíznout

Sedm chyb, které v marketingovém výkonu uděláte

Rozpočty SOT se podle Gartnera snižují, protože obchodníci zápasí s fiskální splatností. S větší kontrolou nad jejich investicí než kdykoli předtím musí organizace trhu rozumět tomu, co funguje, co nefunguje a kam utratit další dolar, aby pokračovaly v optimalizaci svého dopadu na podnikání. Zadejte Marketing Performance Management (MPM). Co je Marketing Performance Management? MPM je kombinace procesů, technologií a akcí používaných marketingovými organizacemi k plánování marketingových aktivit,